I ET MELLEMRUM

ET MELLEMRUM MELLEM FØR OG EFTER

Følelsen af at være i et mellemrum, i et forlænget nu, er en accept af, at alt, hvad vi hidtil har været optaget af af materiel tryghed og overlevelse, blot er et skridt på vejen mod nye og mere fyldestgørende livssyn, der åbner os for vores dybere formål med eksistensen og eksistensens dybere natur.

I det mellemliggende rum, det forlængede nu oplever vi pludselig sprækker og revner ind I det, der før så naturligt ud.

Vi revner måske selv hist og pist, fordi vi ikke længere kan være i det gamle. Vi må ud af det…