Bevidsthed

Om vores eksistens og sameksistens...

Indsigter...

Ifølge mange af verdens gamle myter og traditioner og mange nyfortolkere af dem, blandt andet James Redfield, findes en række indsigter i meningen med menneskets eksistens og sameksistens. Indsigter, der opleves af rigtig mange mennesker uanset religiøsitet, uanset specifik religion eller slet ingen religiøs overbevisning. Disse indsigter fører ind i fredelig sameksistens med det indre selv, med hinanden og giver indsigt i fred mellem vores forskellige kulturer.

Her er en gennemgang af de fire første indsigter, som de generelt opleves...

Syncroniciteten

Et forlænget

nu

En levende energi

En kamp om energien

Synkroniciteten ligner en række mystiske sammentræf. 

 

Er disse sammentræf måske mere og andet end en tilfældighed?

I det dette NU... I et eller andet øjeblik, oplever vi måske  en dag pludselig sprækker og revner ind I det, der før så naturligt ud. Vi revner måske selv lidt, fordi vi ikke længere kan være i det gamle…

Et forlænget nu åbner os måske for vores dybere formål med eksistensen og eksistensens dybere natur.

Den levende energi er i alting og alle vegne.

Fra et punkt i vores bevidsthed, hvor vi virkelig oplever energien, kan vi måske også sprede energien ud... gennem vores opmærksomhed... og være del af verdens mest naturlige økosystem.

Når vi ikke er forbundet med en form for kilde til livet, føler vi os i virkeligheden svage og usikre. Vi frygter, der ikke er nok til alle... af popularitet, succes, næring...

-og vi begynder at manipulere med andre og tvinge dem til at give os opmærksomhed.

Dette giver en kort energiopfyldning.

Det er dog kun midlertidigt tilfredsstillende men giver følelsen af en vis kontrol over det, der er angstprovokerende for os.


Kampen om energien sker når vi afskærer os fra kilden til energien.

Læs mere...

HUMAN

ways