Det Lille Refugie
 

Det Lille Refugium er for tiden et INTERRUMLIGT foretagende, der byder på forskellige refugitive oplevelser.

V E L K O M M E N .

Maria Folmer Rasmussen & Søren Frieboe

L Y S K A L D

8 december

En decemberaften på Baunehøjen