M O N D O

MONDO er en forening af mennesker fra hele verden, der ønsker at støtte menneskets fremme indenfor æstetik, medmenneskelighed og menneskelig udvikling blandt andet gennem kunst.

mondo-copy.jpg

Vores verden er vores alles verden. Vi bruger meget krudt på at overbevise hinanden om vores egne sandheder - dem vi har dannet i vores kultur eller gennem vores færden. Vær med til at åbne op for at menneskeheden ikke behøver bekende sig til samme sandheder og trosbekendelser for at sameksistere.

Hvordan kan vi leve i en verden af fred mellem folk.

Hjælp med at dele accepten af væsensforskelle, måske helt ind i den sjælelige grundkerne af mennesker.

index.jpg