M O N D O

mondo-copy.jpg

MONDO er en forening af nogle mennesker fra hele verden.

Vi ønsker at støtte menneskets fremme indenfor æstetik, medmenneskelighed og menneskelig udvikling blandt andet gennem kunst.

Vores verden er vores alles verden. Vi bruger ofte meget krudt på at overbevise hinanden om vores egne sandheder - dem vi har dannet i vores kultur eller gennem vores færden.

MONDO vil gerne være med til at åbne op for, at menneskeheden ikke behøver bekende sig til samme sandheder og trosbekendelser for at sameksistere.

Hvordan kan vi leve i en verden af fred mellem folk med forskellige overbevisninger...

MONDO vil gerne hjælpe med at dele accepten af væsensforskelle, måske helt ind i den sjælelige grundkerne af mennesker.

index.jpg

Every important worker will report what life there is in him. It makes no odds into what seeming deserts the poet is born. Though all his neighbors pronounce it a Sahara, it will be a paradise to him; for the desert which we see is the result of the barrenness of our experience. [Thoreau, Journal)

MONDO yder økonomisk støtte til forskellige ting.