TVILLINGESJÆLE

af Emmita Sheela

Skulle du virkelig møde en Tvillingesjæl, vil det formodentlig føles som et jordskælv i dit hjerte... i dit liv...


Pludselig følers det nok som om, en uhyre vigtig person er kommet forbi. Og pludselig føles det nok som om, dit liv vil ændres på en måde, du ikke engang er klar over endnu - og alligevel ved du, nok mest ubevidst, at ændringerne bliver store, større end du hidtil har oplevet nogen ændringer ske...
 

Det kan føre til stor taknemmelighed at forbindes med en tvillingesjæl, og måske kan det ske for alle, måske ikke, hvem ved. Men fordi det kan være så skelsættende, er vi måske ikke altid modtagelige og åbne for det  -måske anerkender  vi endda ikke,  at det kan ske...  på et bevidst niveau.

Nogle gange er vi  et sted i vores liv, hvor vi simpelthen ikke er modtagelige for hverken store følelser i os selv eller en tvillingesjæls tilstedeværelse - måske på grund af stress, livsstilsvaner, pres, kultur eller ikke-parathed til et følelsesmæssigt wake-up-call eller hukommelsen om en, der er en del af dig selv. For måske vil det ændre vores syn på kærligheden og eksistensen -måske hele meningen med tilværelsen for nogens vedkommende...

Derfor kan det måske være til hjælp for nogen, at tale om de ting, der kan være forbundet med at møde en tvillingesjæl. Måske har du oplevet  det selv.  Men  af at møde en tvillingesjæl  vil nok altid forblive altid et personligt mysterium og kan sjældent forudsiges. Så vær beredt.


 

TVILLINGESJÆL???

af Anne K...

En tvillingesjæl? Jeg mødte en mand, helt tilfældigt -det følte jeg, men jeg oplevede et menneske, jeg nærmest huskede  at være forbundet med... følelsesmæssigt, mentalt, åndeligt... endda fysisk! Ja, på alle tænkelige planer det var netop sådan, at forbundetheden var total.  Og stadig er total, selvom vi ikke ses. Vi mødtes til en stor fest og så også hinanden dagen efter til morgenmaden. Det gjorde stort indtryk på os. Vi havde en smule kontakt i form af textbeskeder. Men slet ikke tit. Dog fik vi arrangeret et møde to år senere. Det var ligeså overvældende. Siden har vi ikke set hinanden i den konkrete verden.

Jeg ved, han er et menneske, jeg deler sjæl med. Vi er én sjæl - hinandens sjæl- men vi er to mennesker.... Han er på den måde min inderste ven, min evige bror min første mor eller far, min egentlige kæreste og den, der lærer mig alt i dette liv. Han er katalysatoren for al min vækst. Hans eksistens spejler en længsel der fjerner alle mine behov og konfronterer mit dybeste menneskelige savn, for vi er ét, sjælemæssigt, men samtidig er vi jo to mennesker.  I sidste ende ubetydeliggør det min dybeste frygt. Men hans eksistens sætter også mine menneskelig behov til skue for mig selv. Jeg vil aldrig vise ham det, men jeg ved han har det på samme måde.

Det at han findes, er tryghed og lykke ud over alle grænser, men lader også alle mine indre skygger kommer frem i lyset. Kan ikke andet, for vi er en helhed. På denne måde hjælper han mig med at få adgang til enorm følelsesmæssig, psykologisk og åndelig vækst, det føler jeg.

Vi afspejler sikkert begge vores allerdybeste behov, frygt, styrke, ønsker, drømme og skyggeelementer i vores sjæl.  Dem, der er så dybe, at de kun afsløres for os fordi vi begge er tilstede i vores verden. Inden vi mødtes, føltes vores behov, ønsker og drømme meget mere jordnære og selvorienterede.

ROMANTIK?

 

af Mateo S, redigeret...

Tvillingesjæle er  ikke altid er romantiske, og ikke nødvendigvis - som så ofte foreslået - heteroseksuelle forbindelser. Faktisk kan tvillingesjæle være romantiske eller ikke-romantiske personer af samme køn eller hvert sin køn. Der kan være seksualitet forbundet eller ikke, men der kan bestemt være en dyb seksuel tiltrækning, nærmest ud over almindelig seksualitet. Den kan være lige stærk, om der er afstand mellem tvillingesjæle fysisk, tidsmæssigt eller  på anden måde.  Tvillingesjæle kan  være platoniske venner eller endda familiemedlemmer. Men tvillingesjæle kan i høj grad være romantiske  og synes tit at manifestere sig som mennesker, der lidenskabeligt kan forbinde sig på alle niveauer. Det er ofte sagt, at tvillingesjæle forbliver sammen hele livet, når de først har mødt hinanden, men jeg tror ikke personligt, at det er sådan. Slet ikke. Faktisk ofte slet ikke. Det kan selvfølgelig være, men at møde en tvillingesjæl, resulterer ikke nødvendigvis i, at forblive sammen for evigt eller overhovedet  at kunne presses ind i et "almindeligt"parforhold.  Det afhænger sikkert af mange ting.  Tvillingesjæle kan være to, der har mulighed for at danne par, men det er heller ikke sikkert. Tvillingesjæle kan, som sagt, være familiemedlemmer, tilhøre forskellige årgange, være af ens eller samme køn, tilhøre meget forskellige kulturer.... Det, at være én sjæl i to kroppe, kan derfor være smerteligt, for det kan være  menneskekroppens omstændigheder, der bestemmer udfaldet af, om tvillingesjæle danner "par"  eller beholder forbindelsen åndeligt. Derfor kan der være smerte forbundet med at være tvillingesjæle.

I mange åndelige samfund antydes det, at vi kun har en tvillingesjæl i vores liv -hvis vi overhovet har en, det er jo ikke sikkert, det samme gælder for alle... 

 TWINSOUL -ET GAMMELT BEGREB


Oprindelsen af ​​begrebet "tvillingesjæl" går langt tilbage i menneskets historie. Platon beskriver i en dialog i "Symposium", der fortæller om at mennesker oprindeligt havde to ansigter, fire arme og fire ben. På grund af dette var mennesker engang så magtfulde, at de truede med at overvinde guderne, så den mytiske gud Zeus splittede dem alle i to halvdele. Således skulle mennesker der opdager den anden halvdel igen, blive  fyldt med følelse af helhed. Om denne forklaring på tvillingesjæle er forældet eller ej, er op til dig selv at afgøre :) Det er uomtvisteligt, at mennesker altid har følt eksistensen af  tvillingesjæle.

LILLE ADVARSEL!

 

Det er uomtvisteligt, at det forbundet med stor følelse af enhed at møde en tvillingesjæl. Sommetider kan følelsen af at være ét  imidlertid nok fremforvirre en romantiseret forestilling, der kan bevirke en vis idealisering af den anden person (der måske slet ikke returneres eller hilses velkommen umiddelbart). Det kan føre til alvorlig desillusionering.

Lider vi af lavt selvværd og mangel på selvkærlighed, kan der være stor fare for projektioner i det hele taget. Der kan for eksempel være nemt for os at forsøge at finde en slags guddommelig eller nødlidende udenfor os selv - så vær forsigtig med både afgudsdyrkelse og forfærdelse. En tvillingesjæl er garanteret  ikke perfekt - ligesom du selv ikke er perfekt. Det er altid kun en selv, det er vigtigt at arbejde med.

af Emmita Sheela

KENDETEGN FOR TVILLINGESJÆLE

Som sagt er vi måske ikke altid modtagelige for virkelig at møde vores tvillingesjæl. Jeg skal ikke kunne sige det. Det kan jo være, vi er optaget af hjertesorger og fyldt med sorg indeni. Der kan være mange ting, man kan forestille sig, ting som vi ved, gør os så blinde for det virkelige. Måske kan vi endda blive fuldstændig desillusionerede, hvis sådan noget skulle dukke op - ud af det blå. Måske nogen allerede har mødt en tvillingesjæl og har overset det eller taget en tvillingesjæl for givet på en eller anden måde. Det er muligt, hvordan skulle nogen kunne udtale sig om det på andres vegne! Jeg kan bare sige, at for nogen er det afgørende virkeligt, for nogen er det som et jordskælv, der på ingen måder kan fortrænges.

Uanset hvad og hvilke forskellige oplevelser folk har, kan det være rart med nogle ting at relatere til, fordi det for de fleste også er hårdt at opleve mødet med en tvillingesjæl. Det er det idet, det knækker alt det, vi har, af hidtidige faste holdepunkter, det knuser på en måde hjertet, men kun fordi, menneskehjertet i virkeligheden er for lille til at rumme to sjæle... Konfrontationen i at leve i to adskilte kroppe og dog være sjæleligt forbundet som én og samme sjæl kan give så stor længsel og smerte at det kan gøre fysisk ondt. Smerten transformeres efterhånden til accept og fuldkommen kærlighed til sig selv og den anden og den mere fuldkomne kærlighed smitter af på kærligheden til alle andre mennesker, dyr, alt...

 

Nogle udtryk for møde med en tvillingesjæl:

    *Du kan føle en uforklarlig "anerkendelse" eller "denne person lader mig bare være i fred", når du møder tvillingesjælen. Det er som om, der opstår et nærhedsrum imellem jer. Ligegyldigt hvad I laver, hvad, eller hvem ellers, der optager jer, er I anerkendende overfor hinanden i dette nærhedsrum. Også selvom der måske er mange kilometer imellem jer. Nogen gange kan nærhedsrummet vokse, jo længere væk i kommer fra hinanden fysisk.

   * Der kan være en følelse af, at du har kendt denne person før, eller på en eller anden måde "menes at høre sammen."

    * Du kan have
en fornemmelse af, at det at møde denne person, vil spille en meget vigtig rolle i dit liv, måske i din egen udvikling - uden at vide hvornår, hvorfor eller hvordan.

   * Det kan føles som om, der er etableret en øjeblikkelig og intens forbindelse, der er forfriskende og chokerende på samme tid.

    * Det kan føles som om, du endelig har fundet et "hjem" eller et sikkert sted at være, idet denne anden person eksisterer.

    * Du føler måske dybest set -hvis du mærker efter-  at du kan være i dit autentiske, ægte jeg - uden frygt for afvisning, forfølgelse eller dom. Men derfor kan det godt være din psykiske usikkerhed dominerer ovenpå. Jo mere ærlig og naturlig, du er, jo bedre går det. Det handler nu ikke så meget om at vise dig, som at blot udstråle kærligheden, tilliden og omsorgen for den anden.

    * Du kan måske mærke, at der i den anden person er en modsætning til dig selv. Selvom det føles som om, du hører hjemme i denne person og er tryg, kan du mærke, at alt det, du ikke kan finde i dig selv, er den anden. Og omvendt.


    * Du føler måske en ekspansionsfornemmelse med dette menneske, som om du har mulighed for at være en større udgave af dig selv end end din begrænsede hidtidige kendte identitet.

    * Den anden gør dig til en bedre person, og du gør dem til en bedre person.

   
* I er bundet til hinanden, men alligevel fri. Det er som om der er en linie eller et bånd imellem jer - selvom I måske er langt fra hinanden. I kan være fri, selvom i er forbundet - endda eventuelt leve resten af livet med en anden partner. Det kan også være i er fysisk sammen men alligevel fri.

    * I forstår og opfatter hinandens energi.. Det betyder, at begge er meget bevidste om det nuværende energispil (I mærker begge med det samme den energi, der spiller imellem jer, uanset om der er fysisk afstand mellem jer eller ej, uanset om det er lykkelige, triste, vrede, tilgivende, åbne, tilbageholdende eller andre ting, der er til stede i forbindelsen. Der findes meget empati for hinanden.

    * Jeres sande værdier og ambitioner for livet er i lighed med hinanden.

    * Din tvillingesjæl er nok
er et spejl af det, du frygter og samtidig ønsker mest for at elske dig selv. Og dermed for at kunne elske andre... For eksempel; hvis du er en meget streng person, vil din tvillingesjæl sandsynligvis være afslappet og rodet. Hvis du nemt er offeret, vil din tvillingesjæl være en stærk karakter, som nægter at give dig medlidenhed eller sympati for at fortsætte dit kompleks. Hvis du bliver kreativt undertrykt, vil din tvillingesjæl være en blomstrende kunstner. hvis du er bange for at tage initiativ, vil den anden højst sandsynligt ikke være det. Hvis begge har alvorlige sår på sjælen, kan der være store konfrontationer for begge. På denne måde udfordrer og tvinger vores tvillingesjæle os, men lærer os også vigtige lektier om vores frygt, sår og heling.


    * Uanset hvor mange gange du undgår eller forlader din tvillingesjæl - og det kan sagtens være mange gange - er du altid magnetisk tiltrukket tilbage (- ikke at forveksle med voldelige forholdskomplekser). Har I ikke nogen kontakt i den konkrete verden, kan det ligefrem forstærke tiltrækningen og følelsen af hinanden. Nogen gange kan tvillingesjæle dufte, smage, høre, føle hinanden.

    * En af jer er tit mere sjæleligt moden end den anden og tjener ofte som lærer, rådgiver eller fortrolig i forholdet.

    * Du lærer vigtige ting som tilgivelse, taknemmelighed, empati og åbenhed af en tvillingesjæl og imod en tvillingesjæl.

    * Forbindelsen imellem tvillingesjæle er mangesidig. Med andre ord, en tvillingesjæl føles sandsynligvis som din glemte barndomsven, kæreste søskende, forældre, barn, første kærlighed, bedste elsker, klogeste lærer, største beskytter, måske endda værste plageånd.


    * Tvillingesjæle forsøger for det meste ikke at ændre hinanden. De accepterer dybest set hinanden, selvom de er så forskellige, De gør alt for at udvide sig selv, og kan de ikke forstå, grubler de over det, men angriber ikke hinandens ting.

    * Tvillingesjæle kan altid fortælle hinanden sandheden.


    

   Tvillingesjæle føler sig sikkert drevet mod et højere formål, hvad enten det er åndeligt, socialt eller økologisk.

af Emmita Sheela

R  U  M  I

om kærlighed

SKRIV GERNE TIL OS

Vi vil meget gerne høre om dine oplevelser af kærligheden!

Success! Message received.